یکشنبه, 25 آذر 1397
مراسم استقبال از بهار دانش .حضور کلیه دانشجویان گروه تاریخ موجب افتخار است.
سال جدید علم و دانش مبارک
امتيازات ويژه پذيرفته شدگان دكتري با رتبه زير پنجاه در دانشكده ادبيات وعلوم انسانی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی
همایش ها
شنبه, ۱۲ اسفند ۱۳۹۶
دوشنبه, ۱۷ مهر ۱۳۹۶
تازه های کتب و مقالات
شنبه, ۱۸ فروردین ۱۳۹۷
یکشنبه, ۲۶ آذر ۱۳۹۶
چهارشنبه, ۲۹ بهمن ۱۳۹۳
برنامه کلاسهای درسی
سخنرانی های علمی
یکشنبه, ۱۷ اسفند ۱۳۹۳
اخبار و اطلاعیه ها