سه شنبه, ۲۸ دی ۱۳۹۵
سه شنبه, 28 دی 1395
زمان برگزاری امتحان جامع در سال 1395
شماره جدید مجله تاریخ پژوهی ( انجمن علمی دانشجویان گروه تاریخ) منتشر شد
دانشجوی نمونه دانشگاه در سال95-94
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
همایش ها
یکشنبه, ۱۷ اسفند ۱۳۹۳
تازه های کتب و مقالات
چهارشنبه, ۲۹ بهمن ۱۳۹۳
برنامه کلاسهای درسی
جلسه دفاع
یکشنبه, ۱۷ اسفند ۱۳۹۳