جمعه, 08 ارديبهشت 1396
برگزاری سخنرانی علمی پروفسور اندرو نیومن
برگزاری سخنرانی علمی پروفسور اندرو نیومن
انتشار شماره67 فصلنامه علمی دانشجویی تاریخ پژوهی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی
همایش ها
یکشنبه, ۱۷ اسفند ۱۳۹۳
تازه های کتب و مقالات
چهارشنبه, ۲۹ بهمن ۱۳۹۳
برنامه کلاسهای درسی
جلسه دفاع
یکشنبه, ۱۷ اسفند ۱۳۹۳