پنج شنبه, 26 مرداد 1396
برنامه مصاحبه و امتحان کتبی داوطلبین دکتری تاریخ ایران بعدازاسلام
اصلاحیه لیست دروس و منابع امتحانی داوطلبان دکتری96
انتشار شماره67 فصلنامه علمی دانشجویی تاریخ پژوهی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی
همایش ها
یکشنبه, ۱۷ اسفند ۱۳۹۳
تازه های کتب و مقالات
چهارشنبه, ۲۹ بهمن ۱۳۹۳
برنامه کلاسهای درسی
جلسه دفاع
یکشنبه, ۱۷ اسفند ۱۳۹۳