شنبه, ۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۴
شنبه, 05 ارديبهشت 1394
دانشکد ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی
رمز موفقیت افراد موفق
نشست تخصصی تاریخ محلی ایران با تاکیدبرمحلی نگری در قوچان
نمایی از دانشکده ادبیات و علوم انسانی
نمایی از دانشکده ادبیات و علوم انسانی
نمایی از دانشکده ادبیات وعلوم انسانی
نمایی از دانشکده ادبیات و علوم انسانی
اخبار و اطلاعیه ها
دوشنبه, ۲۴ فروردین ۱۳۹۴
چهارشنبه, ۱۹ فروردین ۱۳۹۴
یکشنبه, ۱۷ اسفند ۱۳۹۳
یکشنبه, ۱۷ اسفند ۱۳۹۳
همایش ها
یکشنبه, ۱۷ اسفند ۱۳۹۳
چهارشنبه, ۱۹ فروردین ۱۳۹۴
تازه های کتب و مقالات
چهارشنبه, ۲۹ بهمن ۱۳۹۳