چهارشنبه, 22 آذر 1396
هفته پژوهش بر رهپویان علم و دانش مبارک باد
دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی
انتشار شماره جدید مجله تاریخ پژوهی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی
همایش ها
دوشنبه, ۱۷ مهر ۱۳۹۶
تازه های کتب و مقالات
چهارشنبه, ۲۹ بهمن ۱۳۹۳
برنامه کلاسهای درسی
سخنرانی های علمی
یکشنبه, ۱۷ اسفند ۱۳۹۳