• High_3876.jpg
  • High_6808.jpg
  • High_6841.jpg
  • High_6842.jpg
  1. اخبار و اطلاعیه ها
  2. جلسات دفاع
  3. کنفرانس ها و همایش ها
2021-06-23-07-31-12
140004/02

برنامه زمان بندی مصاحیه دکتری گروه تاریخ

  راهنماي مصاحبه پذیرش دکتری به صورت الکترونیکی    برنامه زمانبندی مصاحبه متقاضیان دکتری گرایش تاریخ ایران قبل از اسلام   برنامه...
2021-06-23-07-31-12
2021-06-14-08-42-18
140003/24

برنامه امتحانات دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد

برنامه امتحانات ترم دوم 1400-1399 کارشناسی برنامه امتحانات ترم دوم 1400-1399 کارشناسی ارشد...
2021-06-14-08-42-18
2021-06-07-08-53-08
140003/17

زمان و لینک آدرس صفحه مجازی پذیرش دانشجویان دکتری

زمان و ادرس صفحه مجازی مصاحبه داوطلبان دکتری تاریخ
2021-06-07-08-53-08
azmoon-jame
140003/08

تاریخ و آدرس vroom امتحان جامع دکتری (گرایش ایران دوره اسلامی و تاریخ ایران...

لیست منابع و زمان آزمون جامع دکتری تاریخ ایران باستان لیست منابع و زمان آزمون جامع دکتری تاریخ ایران بعد از اسلام...
azmoon-jame
tamdid-sanavat
140003/01

درخصوص درخواستهاي تمديد سنوات دانشجويان

اطلاعیه مدیریت آموزشی دانشگاه درخصوص درخواستهاي تمديد سنوات دانشجويان مقاطع كارشناسي و...
tamdid-sanavat
1400-1399
140001/24

تقویم آموزشی سال تحصیلی 1400-1399

تقویم آموزشی سال تحصیلی 1400-1399
1400-1399
2021-04-11-04-51-07
140001/22

شيوه نامه برگزاري ارزيابي جامع دانشجويان دكتري

شيوه نامه جدید برگزاري ارزيابي جامع دانشجويان دكتري كه در جلسه مورخ 99/11/12 شوراي آموزشي دانشگاه به تصويب رسيده است . شيوه نامه برگزاري ارزيابي جامع...
2021-04-11-04-51-07
azmoon-jame-bastan
78101/01

منابع آزمون جامع دکتری ایران باستان

منابع درسی آزمون جامع دکتری باستان (دکتر ایمان پور) منابع درسی آزمون جامع دکتری باستان (دکتر جم...
azmoon-jame-bastan
1394/03/05

جلسه دفاع

خبر شماره 1   دانشگاه فردوسی مشهد دانشگاه کتابخانه  

High 6841

تقویم آموزشی

High 6841

مجله

High 6841

گالری تصاویر

High 6841

منابع کنکور