در سال 1336 در مقطع کارشناسی رشته ترکیبی «تاریخ و جغرافیا» در دانشکده ادبیات و علوم انسانی تأسیس شد.  نخستین گروه دانش‌آموخته رشته تاریخ- جغرافیا در خرداد 1339 دانش‌آموخته شـدند. تاریخ و جـغرافیا تا سال 1344 یک رشته محـسوب می‏شدند

هم اکنون علاوه بر دوره کارشنــاسی رشته تاریخ، این گــروه در گرایش‌های تاریخ ایران اسلامی و تاریخ ایران باستان در مقاطع کارشناسی‌ارشد و دکتری و در رشته تاریخ تـشیع در مقطع کارشناسی‌ارشد دانشجو می‌پـذیـرد. گـروه تـاریخ در سال‌های اخیر (دهه 1390) تـعاملات بین‌المللی قابــل تـوجـهی با استـادان و ایران‌شناسان در سطح جهان برقرار کرده است. انجام سخـنرانی‌های علمی با حضور چهره‌های علمی در خارج از کشور، تدریس مشترک با استادان خارجی و پذیرش چـنـدین دانشجوی خارجی (از چین، عراق، ترکیه و ...) برای ادامه تحصیل یا سپــری کردن دوره فرصت مطالعاتی از جمله فعالیت‌های گروه در این زمینه در سال‌های اخیر بوده است.

229دانشجو
9عضو هیات علمی
2,279دانش آموخته
-دانشجوی بین المللی
5رشته/مقطع تحصیلی
3کارگروه تخصصی