عنوان پایان‌نامه دانشجو مقطع استاد راهنما تاریخ تعیین شده دفاع
مقطع استاد راهنما
ماهیت و هویت اجتماعی فدائیان اسماعیلی در دوران الموت.زهره گل افشانکارشناسی ارشدمعزی۱۳۹۰/۱۲/۰۳
تداوم سنت های هخامنشی در دوره اشکانیملیحه شکوری فرکارشناسی ارشدنصراله زاده۱۳۹۱/۰۹/۰۷
سرانجام خاندانهای حکومتگر ساسانی در دوره اسلامی تا یورش مغولانزهرا عمرانیکارشناسی ارشددلریش۱۳۹۲/۰۸/۱۴
سیره جهادی امام علی (علیه السلام)مرتضی اثنی عشری کهنوجیکارشناسی ارشدناظمیان فرد۱۳۹۲/۱۲/۱۲
شیوه تبلیغ دین در سیره علویاقدس شمس الدینیکارشناسی ارشدناظمیان فرد۱۳۹۲/۰۹/۱۹
اوضاع سیاسی-اجتماعی- اقتصادی خراسان از ورود اسلام تا آغاز عصر عباسیانمژگان فروزانکارشناسی ارشدایمان پور۱۳۹۲/۰۶/۲۳
جایگاه سادات درایران عصر بوییانمجتبی حسینی کفشدارکارشناسی ارشدمعزی۱۳۹۲/۰۱/۲۰
سیمای مختار ثقفی در مکاتب تاریخ نگاری شام وعراقسمیه جعفرپور نصیرمحلهکارشناسی ارشدناظمیان فرد۱۳۹۳/۰۹/۱۸
حمل و نقل در ایران باستانالهام نوروزپورانکارشناسی ارشدایمان پور۱۳۹۳/۱۰/۳۰
تحولات مرزهای جنوبی شاهنشاهی هخامنشیمهدی عبدالهیکارشناسی ارشدایمان پور۱۳۹۴/۰۹/۰۳
تصویر یهودیان عصر ساسانی در متون ایرانی ( فارسی میانه ، فارسی ، عربی )سیدمحمد علی موسویکارشناسی ارشدجم۱۳۹۴/۱۰/۲۲
جایگاه ماد درامپراطوری هخامنشیفاطمه عابدیکارشناسی ارشدایمان پور۱۳۹۴/۱۱/۱۴
تجارت مشهد و عوامل موثر بر آن از سلطنت مظفرالدین شاه تا پایان دوره قاجارجلیل قصابی گزکوهدکتری(Ph.d)وکیلی۱۳۹۵/۰۳/۳۰
جریان شناسی تاریخ‌نگاری انقلاب مشروطه؛ با تأکید بر جریان اسلام‌گرایانمحمدرضا ناظریدکتری(Ph.d)سرافرازی۱۳۹۵/۰۹/۱۳
نقش عوامل ژئوپلیتیکی در عقب ماندگی ایران از ابتدای دوره صفویه تا پایان قاجاریهمحمدرضا قویدلدکتری(Ph.d)سرافرازی۱۳۹۵/۱۰/۲۹
عزاداری های مذهبی در مشهد سالهای 1300 تا1330 خورشیدیسمیه السادات پرسته زادهکارشناسی ارشدوکیلی۱۳۹۶/۰۴/۱۰
زندگی و فعالیت های علمی-فرهنگی، سیاسی و اجتماعی آیت الله میرزا علی اکبر نوقانینفیسه درفشانکارشناسی ارشدوکیلی۱۳۹۶/۰۴/۱۰
عدالت اجتماعی در دوره ی قباد و انوشیرواندامون طالبی ایلخچیکارشناسی ارشدجم۱۳۹۶/۱۱/۰۴
جنگ جمل در تاریخنگاری عراق و شامفاطمه زاهدی فرکارشناسی ارشدناظمیان فرد۱۳۹۷/۱۰/۰۵
نقش اقتصادی زنان در دوره ساسانیانفروغ اقبالیکارشناسی ارشدجم۱۳۹۷/۱۰/۰۵
ایلامیان در تخت جمشیدریحانه محسنیکارشناسی ارشدایمان پور۱۳۹۸/۰۱/۲۱
جغرافیای تاریخی آمودریا از ورود اسلام تا سقوط ایلخانانعزیزالله موحدیکارشناسی ارشدعباسی۱۳۹۸/۰۹/۲۰
مناسبات تصوف و حکومت در ایران از آغاز مشروطه تا پایان عصر پهلویاکرم گلیدکتری(Ph.d)وکیلی۱۳۹۸/۱۱/۲۷
طوایف چار اویماق-ایمک- خراسان و نقش آنان در مسائل سیاسی دوره قاجار و پهلویمحمود خیرالهیدکتری(Ph.d)سرافرازی۱۳۹۸/۱۰/۰۳
تغییرات مرزهای شمال شرق در دوره قاجاریه و پهلوی و پیامدهای آنعبداله رحمتدکتری(Ph.d)سرافرازی۱۳۹۸/۱۲/۰۳
تقیه در سیره سه امام نخست شیعهمصطفی لشکری دربندیکارشناسی ارشدوکیلی۱۳۹۸/۱۱/۳۰
نقش عوامل جغرافیایی در رویدادهای تاریخی کرمان -از ورود اسلام تا پایان سلجوقیان -راضیه قصاب زاده راینیدکتری(Ph.d)سرافرازی۱۳۹۷/۰۳/۳۰
مواضع علما،روشنفکران،رجال واحزاب سیاسی درقبال کاپیتولاسیون سال 1343ش.جواد نوروزیکارشناسی ارشدوکیلی۱۳۹۹/۰۸/۰۶
مواضع علمای امامیه ی ایران در مقابل حکومت های افشاریه، زندیه و قاجاریه- تا ابتدای مشروطیت-سیدعلی محمد رحمانیکارشناسی ارشدسرافرازی۱۳۹۹/۰۸/۲۱
انعکاس شورش بهرام چوبین در شاهنامه فردوسی با مقایسه منابع فارسی عربی دوره های اولیه اسلامینرگس لشکریکارشناسی ارشدایمان پور۱۳۹۹/۰۴/۱۱
مقایسه تطبیقی نقش روسیه و انگلیس در مشروطه خواهی ایران و افغانستانمحمد شریف ادیب ابراهیمیدکتری(Ph.d)سرافرازی۱۳۹۹/۱۲/۲۴
کارکردهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و مذهبی کرامات شیخ احمد جام در عهد سلجوقی.علیرضا عبادیدکتری(Ph.d)گیلانی۱۳۹۹/۱۲/۰۳
مقایسه حرفه های دوره هخامنشی و اشکانیازاده پرویزیکارشناسی ارشدایمان پور۱۴۰۰/۰۲/۰۸
مقایسه جشن ها و شادمانی های دوران هخامنشیان و اشکانیاناکرم احسنکارشناسی ارشدایمان پور۱۴۰۰/۰۱/۲۴
روابط سیاسی - فرهنگی ایران و چین از اواخر ساسانیان تا برآمدن سامانیانسیدمجتبی ترحمیکارشناسی ارشدگیلانی۱۴۰۰/۰۳/۱۳
نقش علمای امامی مذهب در گسترش تشیع در زمان غیبت صغری(260-329ه)احمد فرزانه خلق ابادکارشناسی ارشدوکیلی۱۴۰۰/۰۱/۲۴
بررسی میزان پایبندی دولت امریکا به معاهدات و قراردادهای منعقده با ایران از سال ۱۳۲۰ تا ۱۳۶۰ شزهرا حسن شاهی بایگیکارشناسی ارشدوکیلی۱۴۰۰/۰۳/۰۵
مقایسه جایگاه امام علی و امام حسن علیهماالسلام با خلفای اولیه -11-60ق- در سیره های نخستینابوالفضل اریامنشکارشناسی ارشدعزیزیان۱۴۰۰/۰۴/۱۶
تاریخ نگاری حسن بن حسین سبزواری در کتاب راحة الارواح و مونس الاشباحعاطفه علاقبند حسینیکارشناسی ارشدعزیزیان۱۴۰۰/۰۴/۱۶
آداب جنگ و جنگاوری در دوره ی صفویهمحدثه سنگریارکارشناسی ارشدرجائی۱۳۹۹/۱۲/۱۳
صورت بندی هویت زن در رسانه های جمعی پهلوی دوم با تاکید بر مطبوعات 1332-13357نجمه منوچهری راوریدکتری(Ph.d)وکیلی۱۴۰۰/۰۴/۰۲
قراردادهای نظامی ایران و آمریکا اهداف و پیامدهاعلی صمدی جواندکتری(Ph.d)وکیلی۱۴۰۰/۰۴/۱۵
مقایسه دیدگاه های امام خمینی با متفکران اصلاح گر معاصر مصری درباره زنحمیده دانش جودکتری(Ph.d)وکیلی۱۴۰۰/۰۶/۲۳
عوامل موثر بر نحوه توصیف عبدالقاهر بغدادی-م. 429- از شیعیان در کتاب الفرق بین الفرقسید محمد قدسیکارشناسی ارشدنجفیان رضوی۱۴۰۰/۰۸/۱۲
نقش خاندان های ایرانی در گسترش تشیع در عهد طاهریانالیاس علی نژادنقندرکارشناسی ارشدگیلانی۱۴۰۰/۰۸/۱۲
مقایسه وضعیت سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی دو شهر مشهد و تبریز از مشروطه تا جنگ جهانی اولزینب جوادیکارشناسی ارشدسرافرازی۱۴۰۰/۰۴/۱۶
مجمع احیا تفکرات شیعی از زمان تاسیس تا شهادت دکتر عبدالحمید دیالمه-1357_1360-معصومه دارایی بافکارشناسی ارشدوکیلی۱۴۰۰/۰۹/۰۹
نقش خاندان هدایت در انقلاب مشروطه ایرانمریم فرهادیکارشناسی ارشدسرافرازی۱۴۰۰/۰۹/۰۹
تجارت سبزوار در دورة قاجارهانیه طلوع فکورکارشناسی ارشدسرافرازی۱۴۰۰/۱۰/۰۱
تجارت برده در خراسان و ماوراءالنهر در قرون نخستین اسلامی -تا پایان قرن چهارم هجری قمری-حسن رمضانپوردکتری(Ph.d)ایمان پور۱۴۰۰/۱۱/۰۵
تحولات سیاسی و فرهنگی ساکنان حاشیۀ جنوبی دریای مازندران از ورود آریایی ها تا فروپاشی شاهنشاهی هخامنشیانطهمورث مهرابیدکتری(Ph.d)ایمان پور۱۴۰۰/۱۱/۱۴
همکاری های آموزشی ایران و اسزائیل در دوره پهلوی دومنرگس درویشکارشناسی ارشدوکیلی۱۴۰۰/۱۰/۲۱
حضور فراماسونری در سیاست های پهلوی دوم۱۳۵۷-۱۳۲۰سارا ایزدیکارشناسی ارشدوکیلی۱۴۰۰/۱۰/۰۱
جامعه بلخ در عصر ساسانی و هپتالی مطابق اسناد بلخی در قرن‌های چهارم تا هشتم میلادیعبدالرحیم دهقان زادهکارشناسی ارشدجم۱۴۰۰/۱۲/۱۸
خردورزی و حکمت در عصر ساسانیهادی قسطچیکارشناسی ارشدجم۱۴۰۰/۱۲/۱۸
ارتباط اخلاق و سیاست در اندرزنامه‌های پهلویسمیه پیواستهکارشناسی ارشدجم۱۴۰۱/۰۱/۲۴
پادشاهی یزدگرد یکم ساسانی در آینه ی منابع رومی و متقدم اسلامی: مطالعه ی تطبیقیکاوه فداکار میل کاریزکارشناسی ارشدایمان پور۱۴۰۱/۰۱/۲۴
ایران گرایی وزیران و دبیران در دوره آل بویهفاطمه پرستارفیض ابادیکارشناسی ارشدگیلانی۱۴۰۱/۰۶/۰۹
رویکرد سیاسی فرهنگی زنان مشهد در عصر پهلوی دومسیده زهره عباسپورکارشناسی ارشدوکیلی۱۴۰۱/۱۱/۰۵
مواضع دولت عثمانی و ایران در برابر حملات وهابیت به عراق و عتبات 1210- 1350 قمری -1796- 1932 میلادی-احمد جواد کاظم شحمانیدکتری(Ph.d)وکیلی۱۴۰۱/۰۸/۳۰
مقایسه سیاست های فرهنگی و مذهبی حکومت های ایران و عراق از سال 1920 تا 1940 میلادی/ 1299تا 1319شمسیمصطفی عاید عبد الغزالیدکتری(Ph.d)وکیلی۱۴۰۱/۰۸/۲۲
ترجمه در دوره صفوی با تاکید بر ترجمه های متون شیعیمهدی بذرگرخضربیگیدکتری(Ph.d)رجائی۱۴۰۰/۱۱/۲۸
نقش ایل توپکانلو در تاریخ معاصر ایرانجلیل فرهادی توپکانلوکارشناسی ارشدسرافرازی۱۴۰۱/۰۸/۲۵
تفریحات و سرگرمی های رایج در دوره مغول و ایلخانیاسما بلوچ زهیدکتری(Ph.d)گیلانی۱۴۰۱/۰۶/۳۰
بررسی تطبیقی سیاست های مذهبی سلجوقیان و خوارزمشاهیان در قبال مذاهب و فرق اسلامیمحمد کاویانی یگانهدکتری(Ph.d)سرافرازی۱۴۰۱/۱۰/۱۲
خاستگاه و حوزه نفوذ خاندان‌های پارتی در دوره ساسانیسمانه نقابیکارشناسی ارشدایمان پور۱۴۰۱/۰۸/۲۵
کارنامه ‌سیاسی نمایندگان مشهد در عصر پهلوی اولمحمود صدیقیکارشناسی ارشدوکیلی۱۴۰۱/۱۲/۰۳
اوضاع سرزمین ایلام از سقوط پادشاهی -646 پ.م- تا حاکمیت پارسیانزهرا کاییددکتری(Ph.d)ایمان پور۱۴۰۱/۰۹/۲۱
گاه‌شماری زرتشتی از کهن‌ترین زمان تا سده‌ی ششم هجریسارا پوراحمدیدکتری(Ph.d)جم۱۴۰۱/۱۱/۱۹
اصفهان در دوره‌ی ساسانیان بر مبنای منابع مکتوبرها زمانیکارشناسی ارشدجم۱۴۰۱/۱۲/۲۰
مناسبات مالک و مستأجر در دوره قاجار -بر اساس قرارداد های منعقده در اسناد شرعی مرتبط با اجاره -زهرا فاطمی مقدمدکتری(Ph.d)وکیلی۱۴۰۱/۱۲/۲۳
شهرهای نوبنیاد اسکندر مقدونی در شرق فراتاحسان طالبیکارشناسی ارشدجم۱۴۰۲/۰۱/۳۰