فراخوان پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد

دانشجویانی که در سال‌های آینده قصد دارند در پذیرش بدون آزمون کارشناسی‌ارشد شرکت نمایند، به اطلاع می رساند:

1.  متقاضی باید جزو درصد برتر دانشجویان هم‌رشته و گرایش خود از نظر معدل کل تا پایان ترم 6 باشد.

(طبق اطلاعیه صادره از معاونت آموزشی دانشگاه)

2.  حداقل واحد گذرانده تا پایان ترم 6 باید 103 واحد باشد.

3.  آدرس لینک «اطلاعیه فراخوان در مورد پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد»

https://vpap.um.ac.ir/index.php/fa/caltural/beta/2017-10-11-06-08-21/4251-1403-1402